preloader
Specjalizacje - Hematologia

Umów wizytę

Online:

Telefonicznie:

Opis specjalizacji

Hematologia jest dziedziną medycyny zajmującą się chorobami nowotworowymi tj. białaczki, chłoniaki, czy szpiczak plazmocytowy oraz nienowotworowymi chorobami krwi takimi jak niedokrwistości czy zaburzenia krzepnięcia.

Pytania i odpowiedzi

Splenomegalia – to powiększenie śledziony powyżej prawidłowych rozmiarów. Długość prawidłowej śledziony nie powinna przekraczać 12 cm, a jej masa waha się w granicach 100-200g. Prawidłowej wielkości śledziona nie jest również wyczuwalna w badaniu, natomiast gdy jest powiększona może być ona wyczuwalna poniżej lewego łuku żebrowego. Wielkość śledziony obiektywnie ocenia się z wykorzystaniem metod obrazowych (ultrasonografia, tomografia komputerowa). Istnieje wiele stanów chorobowych prowadzących do powiększenia śledziony – począwszy od infekcji wirusowych, chorób autoimmunologicznych, chorób spichrzeniowych, chorób wątroby czy powikłań zakrzepowo-zatorowych w układzie żylnym jamy brzusznej, ale również w niedokrwistościach autoimmunohemolitycznych. Szczególnie duże rozmiary śledziony obserwować można w przebiegu wielu nowotworów hematologicznych zarówno wywodzących się ze szpiku kostnego tj. mielofibroza, przewlekła białaczka szpikowa oraz układu chłonnego (chłoniaki, przewlekła białaczka limfocytowa).

Leukopenia – to obniżona całkowita leukocytów (WBC, white blood cells), inaczej zwanych krwinkami białymi, poniżej dolnej granicy normy (zwykle poniżej 3,5 – 4 G/l, zależnie od norm danego laboratorium). Przyczyna leukopenii mogą być zarówno choroby hematologiczne m.in. białaczki, zespoły mielodysplastyczne, czy pewne typy chłoniaków, ale również choroby niehematologiczne, do których zalicza się choroby autoimmunologiczne, niedobory żywieniowe, przewlekłe zakażenia lub stosowane powszechnie leki. Nie zawsze związana jest ona ze stanem chorobowym, jednak stwierdzić to można dopiero po wykluczeniu wielu stanów prowadzących do jej powstania. Leukopenia może, ale nie musi, prowadzić do zwiększonego ryzyka infekcji.

Leukocytoza – to zwiększona liczba krwinek białych powyżej poziomu WBC >10 G/l. Najczęściej występuje w przebiegu zakażeń bakteryjnych lub innych infekcji, jednak nagle narastający poziom leukocytów czy ich utrzymujący się podwyższony poziom na przestrzeni czasu wymaga pogłębionej diagnostyki hematologicznej. Leukocytoza występuje w przebiegu m.in. białaczek, chłoniaków czy nowotworów mieloproliferacyjnych

Anemia (inaczej niedokrwistość) – to sytuacja, w której obserwujemy obniżony poziom wartości hemoglobiny (Hb, hemoglobin) i całkowitej liczby krwinek czerwonych (RBC, red blood cells). Normy poziomu Hb różnią się – u kobiet niedokrwistość rozpoznaje się, gdy stężenie Hb<12 g/dl (7,4 mmol/l), a u mężczyzn <13 g/dl (7,7 mmol/l); należy pamiętać, że należy uwzględnić normę dla laboratorium, w którym wykonano badanie. Początkowo objawy są dość niespecyficzne m.in. osłabienie, kołatanie serca, trudności z koncentracją, zawroty głowy, bladość skóry, senność, pękanie kącików ust, zwiększona łamliwość paznokci czy wypadanie włosów. Do powstania niedokrwistości prowadzić może wiele chorób uwarunkowanych genetycznie (tzw. wrodzonych) jak i nabytych. Do przyczyn nabytych zaliczyć należy niedobory żelaza, witaminy B12, choroby autoimmunologiczne np. celiakię, choroby przewlekłe (tj. choroby nerek, choroby zapalne), nowotwory lite oraz choroby hematologiczne. Wśród niedokrwistości wyróżnić można:

 1. Niedokrwistość z niedoboru żelazajest to najczęściej występująca niedokrwistość, szczególnie częściej diagnozowana u kobiet. Do częstych przyczyn zalicza się m.in. nasilone krwawienia miesięczne, choroby przewodu pokarmowego prowadzące do krwawienia z przewodu pokarmowego lub zaburzonego wchłaniania żelaza czy źle zbilansowana dieta. Zwiększone zapotrzebowanie na żelazo występuje u kobiet w ciąży.
 2. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 – jej najczęstszą przyczyną jest choroba autoimmunologiczna prowadząca do powstania przeciwciał prowadzących do zaburzeń wchłaniania witaminy B12. Taki sta określa się chorobą Addisona-Biermera. Oprócz typowych objawów niedokrwistości, w przypadku niedoboru witaminy B12 obserwować można objawy neurologiczne tj. drętwienie czy kłucie opuszek palców, drętwienie i osłabienie kończyn, zaburzania chodu.
 3. Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego– związany jest z niedoborem kwasu foliowego najczęściej w przebiegu błędów dietetycznych (spożywanie małej ilości warzyw czy zbyt dużej ilości alkoholu), ale może też towarzyszyć innym chorobom przewodu pokarmowego, czy wskutek stosowania leków. Objawy tej niedokrwistości są podobne do niedokrwistości związanej z niedoborem witaminy B12, ale nie stwierdza się objawów neurologicznych. Niedobór kwasu foliowego u kobiet w ciąży powodować może zaburzenia rozwoju układu nerwowego u płodu.
 4. Niedokrwistości hemolityczne– mogą być chorobami zarówno wrodzonymi oraz nabytymi. Jest to bardzo zróżnicowana grupa chorób, która prowadzi do nadmiernego niszczenia krwinek czerwonych w organizmie wskutek różnych patologicznych mechanizmów. Dodatkowymi objawami jakie można zaobserwować w tej grupie niedokrwistości jest zażółcenie powłok ciała (żółtaczka), powiększenie wątroby (hepatomegalia), śledziony (splenomegalia) oraz w niektórych typach niedokrwistości obserwuje się zwiększoną częstość występowania kamicy woreczka żółciowego.

Nadkrwistość (inaczej czerwienica albo poliglobulia) – definiujemy jako stan, gdy w morfologii krwi stwierdza się podwyższony poziom hemoglobiny (Hb >16,5 g/dl u kobiet, Hb >18,5 g/dl u mężczyzn). Nadkrwistość może występować w przebiegu choroby nowotworowej szpiku (głównie czerwienicy prawdziwej), ale również może być wynikiem innych chorób (mowa wówczas o nadkrwistości wtórnej) tj. chorób płuc czy serca, czy nałogowego palenia tytoniu, spożywania leków. Nadkrwistość, podobnie jak nadpłytkowość związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Objawami nadkrwistości może być swędzenie skóry po gorącej kąpieli, sino-czerwone zabarwienia twarzy, a w zaawansowanej postaci osłabienie, słaba tolerancja wysiłku. Jednym z objawów może być również podwyższone ciśnienie krwi tętniczej.

Małopłytkowość – to zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej wartości prawidłowych (PLT <150 G/l). Do stanu tego mogą prowadzić zaburzenia produkcji płytek krwi (tzw. małopłytkowości centralne w przebiegu zespołów mielodysplastycznych, chłoniaków, białaczek czy włóknienia szpiku kostnego) oraz ich nadmiernego niszczenia (tzw. małopłytkowości obwodowe w przebiegu chorób autoimmunologicznych, zakażeń czy stosowania leków). Płytki krwi odpowiedzialne są za proces krzepnięcia stąd ich niedobór prowadzić może do przedłużonych krwawień, tendencji do siniaczenia się czy pojawiania się wybroczyn na skórze czy błonach śluzowych.

Nadpłytkowość – to zwiększona powyżej górnej granicy normy liczba płytek krwi (PLT >450 G/l) prowadząca do zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych takich jak zatorowość płucna czy zatorowość żył głębokich. Przyczyny nadpłytkowości są bardzo zróżnicowane i związane mogą być z niedoborem żelaza, występowaniem chorób hematologicznych (nowotwory mieloproliferacyjne), stanami zapalnymi oraz infekcjami.

Hepatomegalia – jest to termin określający powiększenie wątroby. Przyczyny są bardzo zróżnicowane podobnie jak w przypadku splenomegalii. Również do oceny wątroby wykorzystuje się badanie ultrasonograficzne czy tomografię komputerową. Najczęściej powiększenie wątroby obserwuje się w przebiegu chorób wątroby takich jak infekcja wirusami zapalenie wątroby, stłuszczenie wątroby, marskość czy choroby spichrzeniowe. Powiększenie wątroby obserwuje się również w niewydolności serca. Choroby nowotworowe również mogą prowadzić do powiększenia tego narządu wskutek obecności przerzutów nowotworów litych czy w przebiegu nowotworów hematologicznych tj. przewlekłe choroby mieloprofileracjne, chłoniaki czy przewlekła białaczka limfocytowa. Niejednokrotnie powiększeniu wątroby towarzyszą zmiany w morfologii krwi pod postacią leukopenii, niedokrwistości oraz małopłytkowości.

Limfadenopatia – terminem tym określa się powiększenie węzłów chłonnych powyżej prawidłowych rozmiarów tj. 1-1,5 cm (w przypadku węzłów pachwinowych 1,5-2 cm). Oprócz rozmiarów węzłów chłonnych istotna w ocenie ich jest również ich bolesność, ruchomość w stosunku do innych struktur, twardość czy obecność zmian skórnych w okolicy powiększonego węzła. Istotna jest również lokalizacja powiększonego węzła chłonnego, oraz czy jest to limfadenopatia pojedyncza czy mnoga (powiększenie wielu grup węzłów chłonnych). Przyczyny limfadenopatii są bardzo zróżnicowane, przy czym najczęstszą przyczyną są infekcje wirusowe oraz bakteryjne. Poza tym powiększone węzły chłonne obserwuje się w przebiegu chorób autoimmunologicznych oraz nowotworowych (zarówno nowotwory hematologicznej oraz przerzuty guzów litych). W ocenie obrazowej węzłów chłonnych wykorzystuje się m.in. ultrasonografię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny czy badanie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT). Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego połączona z badaniem histopatologicznym jest często jedyną metodą pozwalającą na określenie przyczyny limfadenopatii.

Jest to stan chorobowy, w którym dochodzi do tworzenia się skrzepów w naczyniach krwionośnych (żyłach lub tętnicach) w różnych miejscach organizmu. Inaczej stan ten określa się mianem zakrzepicy. Tworzenie zakrzepu może być bezobjawowe, jednak z czasem prowadzi do rozwoju objawów związanych z zaburzeniem przepływu krwi. Szczególną postacią żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest zamknięcie tętnic płucnych określana jako zatorowość płucna. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagający pilnej diagnostyki i leczenia.

Zwiększone ryzyko zakrzepicy stwierdza się u osób:

 • po 40 roku życia
 • otyłych (BMI > 30)
 • z wywiadem zakrzepicy u osób z najbliższej rodziny
 • po zabiegach operacyjnych (szczególnie w obrębie kończyn dolnych, miednicy i jamy brzusznej)
 • po urazach (zwłaszcza po złamaniach)
 • z żylakami kończyn dolnych
 • z rozpoznaną trombofilią
 • w trakcie ciąży i połogu
 • stosujących niektóre leki m.in. antykoncepcję hormonalną czy hormonalną terapię zastępczą, leki cytostatyczne, leki immunomodulujące
 • przebywających długotrwale w niezmienionej pozycji (m.in. podróż samolotem, samochodem czy autokarem)
 • z chorobą nowotworową
Trombofilią określa się stan zwiększonego ryzyka wystąpienia zakrzepicy. Przyczyny trombofilii mogą być zarówno wrodzone (niedobory białek odpowiedzialnych za prawidłowość procesu krzepnięcia i rozpuszczania skrzepu) oraz nabyte (związane z obecnością stanów chorobowych). Stopień ryzyka rozwoju zakrzepicy jest uzależniony od wielu czynników, a leczenie powinno być dobrane indywidualnie. Poznanie przyczyny trombofilii jest istotne z uwagi na konieczność dobrania prawidłowego postepowania i leczenia, z uwagi na fakt, że leczenie przeciwkrzepliwe u pewnych pacjentów z trombofilią powinno być kontynuowane do końca życia. Kiedy należy podejrzewać występowanie trombofilii i rekomendowane jest wykonanie badań w kierunku trombofilii? Badanie w kierunku trombofilii zaleca się wykonać w przypadku wystąpienia:
 • zakrzepicy przed 50 r.ż. bez innej uchwytnej przyczyny
 • zakrzepicy w nietypowej lokalizacji (czyli np. żyły jamy brzusznej czy w ośrodkowym układzie nerwowym
 • zakrzepicy w trakcie ciąży, w trakcie stosowania antykoncepcji hormonalnej lub hormonalnej terapii zastępczej
 • nawykowych poronień lub urodzenia martwego płodu
 • małopłytkowości wywołanej przez heparynę
 • zakrzepicy tętniczej przed ukończeniem 50 r.ż. (czyli zawał serca lub udar mózgu)
 • trombofilii u osoby w najbliższej rodzinie (krewny pierwszego stopnia) w przypadku planowania ciąży
 • zakrzepicy u członków najbliższej rodziny


Naszym pacjentom oferujemy pakiet kompleksowych badań w kierunku trombofilii. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszym cenniku usług.

Terminem skaza krwotoczna określa się skłonność do nadmiernego i nieprawidłowego krwawienia w sytuacjach niesprowokowanych oraz pourazowych w związku z zaburzeniami procesów krzepnięcia krwi. Objawy mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od zajętego narządu, chorób współistniejących, przyjmowanych leków czy rodzaju skazy krwotocznej.

Do objawów sugerujących występowanie skazy krwotocznej zalicza się:

 • występowanie na skórze lub na błonie śluzowej jamy ustnej małych czerwonych, fioletowych czy wiśniowych plamek (określone jako tzw. wybroczyny)
 • skłonność łatwego samoistnego siniaczenia się lub wskutek niewielkich urazów
 • krwawienia z dziąseł, nosa, dróg rodnych;
 • krwiomocz
 • przedłużone krwawienie po usunięciu zęba,
 • masywne krwotoki pourazowe,
 • wylewy krwi do mięśni i stawów – typowo występują w hemofilii
 • krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego/wewnątrzczaszkowe
 • krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią m.in. krwistych wymiotów czy stolców

Nasi specjaliści

dr n. med. Karolina Radomska

dr n. med. Michał Górka

lek. Wioletta Makowska

Dr n. med. Magdalena Górska

dr hab. n. med. Bartosz Puła

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

prof. dr hab. n. med Joanna Góra-Tybor