preloader

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
Specjalista hematolog pracujący na co dzień w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku p.o. Zastępcy Kierownika Kliniki ds. Oddziału Ogólnohematologicznego. W swojej praktyce klinicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich chorób hematologicznych, przy czym jego główne zainteresowania koncentrują się wokół chorób nowotworowych układu chłonnego, w tym przede wszystkim szpiczaka plazmocytowego, amyloidozy AL oraz przewlekłej białaczki limfocytowej. W ramach swojej działalności klinicznej, naukowej i edukacyjnej jest zaangażowany w projekty takich organizacji hematologicznych, jak: Polskie Konsorcjum Szpiczakowe, Polska Grupa ds. Leczenia Białaczek Dorosłych, Polska Grupa Szpiczakowa. Jest również inicjatorem powstania Polskiej Sieci Amyloidozy. Prof. Jamroziak to autor około 200 pełnotekstowych prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach polskich oraz zagranicznych. Prof. Jamroziak konsultuje również w języku angielskim, francuskim i włoskim.