preloader

dr n. med. Karolina Radomska

dr n. med. Karolina Radomska

dr n. med. Karolina Radomska

Studia ukończyła w 2010 r. na II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nabywanie doświadczenia zawodowego rozpoczęła w trakcie stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie. W latach 2011-2019 pracowała w Klinice Hematologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, gdzie ukończyła specjalizację z chorób wewnętrznych i hematologii. W latach 2011-2019 była asystentem Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2015 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: ,,Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych”. W 2019 r. pracowała w Oddziale Chorób Układu Krwiotwórczego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii w Warszawie. W trakcie dotychczasowej praktyki klinicznej poszerzała swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach w Polsce i Europie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Nabyła również doświadczenie w opiece nad pacjentami geriatrycznymi zwłaszcza z chorobą Alzheimera i Parkinsona pracując w Medicover Senior.