preloader

dr hab. n. med. Bartosz Puła

dr hab. n. med. Bartosz Puła
Specjalista hematolog pracującym w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (Profesor IHiT). W swojej codziennej praktyce klinicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób hematologicznych. Jego główne obszary działalności klinicznej i naukowej to przewlekła białaczka limfocytowa, nowotwory układu chłonnego (chłoniakszpiczak plazmocytowy), amyloidoza łańcuchów lekkich, zespoły mielodysplastyczne i ostre białaczki szpikowe. W ramach swojej działalności prowadzi badania kliniczne komercyjne oraz niekomercyjne w ramach współpracy z Polską Grupą ds. Leczenia Białaczek Dorosłych oraz Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Jest autorem ponad 110 pełnotekstowych prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach polskich oraz zagranicznych. W HiperMedica prof. Bartosz Puła zajmuje się diagnostyką i leczeniem hematologicznym.