preloader
Strona główna - Zakres usług

Zabiegi diagnostyczne i lecznicze

Nasi doświadczeni lekarze oraz nowoczesny sprzęt diagnostyczny pozwalają nam na przeprowadzenie zabiegów z najwyższą starannością i bezpieczeństwem dla pacjentów. W naszej przychodni stawiamy na indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz zapewniamy pełne wsparcie i opiekę w trakcie całego procesu diagnostycznego i leczniczego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do zapoznania się z pełną ofertą zabiegów diagnostycznych i leczniczych związanych z badaniem szpiku kostnego oraz krwi dostępnych poniżej.

Wybierz interesujący Cię zabieg i poznaj szczegóły

Krwioupust jest procedurą polegająca na usunięciu z organizmu określonej objętości krwi. Jednorazowo w zależności od sytuacji klinicznej upuszcza się 200-450 ml krwi, a upuszczoną objętość zastępuje się podając roztwór soli fizjologicznej.

Procedura krwioupustu obejmuje:

  • konsultację lekarską
  • kwalifikację do krwioupustu
  • krwioupust
  • infuzję dożylną soli fizjologicznej (0,9% NaCl)

Badanie szpiku kostnego stanowi podstawową metodę w diagnostyce hematologicznej, niezbędną do postawienie rozpoznania i oceny efektów leczenia wielu chorób. Zabieg wykonuje lekarz. Biopsja szpiku kostnego, tzw. biopsja aspiracyjna, wykonywana jest cienką igłą i pozwala na pobranie komórek szpiku kostnego do badania cytologicznego, ale również wysoce specjalistycznych badań cytogenetycznych czy molekularnych. Do wykonania biopsji aspiracyjnej nie ma istotnych przeciwwskazań, poza zmianami zapalnymi czy zakaźnymi skóry w miejscu potencjalnego ukłucia.

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na brzuchu lub na boku (biopsja talerza kości biodrowej – w okolicy kolca tylnego górnego kości biodrowej) bądź na wznak (biopsja mostka – w okolicy rękojeści mostka). Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Po odkażeniu miejsca biopsji podaje się znieczulenie miejscowe, a następnie rozpoczyna się właściwy zabieg – igłę biopsyjną wprowadza się kolejno przez skórę, tkanki łączne oraz mięśnie, a następnie do istoty gąbczastej kości, która jest miejscem właściwym do aspiracji szpiku kostnego. Część pacjentów może odczuwać dyskomfort w trakcie i po zabiegu pomimo stosowanego znieczulenia miejscowego, ponieważ nie jest możliwe znieczulenie jamy szpikowej. Po aspiracji szpiku, igłę biopsyjną usuwa się, miejsce wkłucia uciska się i zaopatrza jałowym opatrunkiem oraz zaleca się uciśnięcie miejsca wkłucia. Po 30 minutach od wykonania zabiegu miejsce biopsji kontroluje się i w przypadku braku powikłań badany może opuścić placówkę medyczną.

Powikłania zabiegu zdarzają się stosunkowo rzadko, a sam zabieg uznawany jest jako bezpieczny. Do najczęściej obserwowanych powikłań zalicza się ból i podkrwawianie z okolicy miejsca biopsji, podrażnienie skóry oraz powstanie miejscowego stanu zapalnego. Poważne powikłania obserwuje się bardzo rzadko. Są to m.in. w przypadku biopsji mostka jego przebicie, uszkodzenie naczyń tętniczych oraz serca poniżej kości, a w przypadku biopsji talerza kości biodrowej uszkodzenie naczyń miednicy mniejszej. Powikłania te jednak obserwuje się bardzo rzadko, głównie u osób z zaawansowaną chorobą kostną (osteoporoza, szpiczak plazmocytowy, po zabiegach operacyjnych). W celu zmniejszenia ryzyka ich występowania stosuje się igły z specjalnymi ogranicznikami głębokości nakłucia. Ponadto, może wystąpić również alergia czy wstrząs anafilaktyczny na stosowane znieczulenie miejscowe czy środki dezynfekujące.

Jest to biopsja szpiku za pomocą grubej igły, która oprócz aspiracji płynnego szpiku pozwala dodatkowo na pobranie małego fragmentu kości do badania histopatologicznego. Trepanobiopsja jest niezbędna do postawienia rozpoznania w wielu chorobach hematologicznych. Stosowana jest również do monitorowania leczenia. Miejscem wykonania zabiegu jest okolicy kolca tylnego górnego kości biodrowej, a jej przebieg jest podobny do biopsji aspiracyjnej szpiku. W przypadku trepanobiopsji dodatkowym elementem zabiegu jest wykonanie drobnego nacięcia skóry, który umożliwia wprowadzenie igły biopsyjnej.

Krwioupust jest procedurą polegająca na usunięciu z organizmu określonej objętości krwi. Jednorazowo w zależności od sytuacji klinicznej upuszcza się 200-450 ml krwi, a upuszczoną objętość zastępuje się podając roztwór soli fizjologicznej.

Procedura krwioupustu obejmuje:

  • konsultację lekarską
  • kwalifikację do krwioupustu
  • krwioupust
  • infuzję dożylną soli fizjologicznej (0,9% NaCl)

Badanie szpiku kostnego stanowi podstawową metodę w diagnostyce hematologicznej, niezbędną do postawienie rozpoznania i oceny efektów leczenia wielu chorób. Zabieg wykonuje lekarz. Biopsja szpiku kostnego, tzw. biopsja aspiracyjna, wykonywana jest cienką igłą i pozwala na pobranie komórek szpiku kostnego do badania cytologicznego, ale również wysoce specjalistycznych badań cytogenetycznych czy molekularnych. Do wykonania biopsji aspiracyjnej nie ma istotnych przeciwwskazań, poza zmianami zapalnymi czy zakaźnymi skóry w miejscu potencjalnego ukłucia.

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na brzuchu lub na boku (biopsja talerza kości biodrowej – w okolicy kolca tylnego górnego kości biodrowej) bądź na wznak (biopsja mostka – w okolicy rękojeści mostka). Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Po odkażeniu miejsca biopsji podaje się znieczulenie miejscowe, a następnie rozpoczyna się właściwy zabieg – igłę biopsyjną wprowadza się kolejno przez skórę, tkanki łączne oraz mięśnie, a następnie do istoty gąbczastej kości, która jest miejscem właściwym do aspiracji szpiku kostnego. Część pacjentów może odczuwać dyskomfort w trakcie i po zabiegu pomimo stosowanego znieczulenia miejscowego, ponieważ nie jest możliwe znieczulenie jamy szpikowej. Po aspiracji szpiku, igłę biopsyjną usuwa się, miejsce wkłucia uciska się i zaopatrza jałowym opatrunkiem oraz zaleca się uciśnięcie miejsca wkłucia. Po 30 minutach od wykonania zabiegu miejsce biopsji kontroluje się i w przypadku braku powikłań badany może opuścić placówkę medyczną.

Powikłania zabiegu zdarzają się stosunkowo rzadko, a sam zabieg uznawany jest jako bezpieczny. Do najczęściej obserwowanych powikłań zalicza się ból i podkrwawianie z okolicy miejsca biopsji, podrażnienie skóry oraz powstanie miejscowego stanu zapalnego. Poważne powikłania obserwuje się bardzo rzadko. Są to m.in. w przypadku biopsji mostka jego przebicie, uszkodzenie naczyń tętniczych oraz serca poniżej kości, a w przypadku biopsji talerza kości biodrowej uszkodzenie naczyń miednicy mniejszej. Powikłania te jednak obserwuje się bardzo rzadko, głównie u osób z zaawansowaną chorobą kostną (osteoporoza, szpiczak plazmocytowy, po zabiegach operacyjnych). W celu zmniejszenia ryzyka ich występowania stosuje się igły z specjalnymi ogranicznikami głębokości nakłucia. Ponadto, może wystąpić również alergia czy wstrząs anafilaktyczny na stosowane znieczulenie miejscowe czy środki dezynfekujące.

Jest to biopsja szpiku za pomocą grubej igły, która oprócz aspiracji płynnego szpiku pozwala dodatkowo na pobranie małego fragmentu kości do badania histopatologicznego. Trepanobiopsja jest niezbędna do postawienia rozpoznania w wielu chorobach hematologicznych. Stosowana jest również do monitorowania leczenia. Miejscem wykonania zabiegu jest okolicy kolca tylnego górnego kości biodrowej, a jej przebieg jest podobny do biopsji aspiracyjnej szpiku. W przypadku trepanobiopsji dodatkowym elementem zabiegu jest wykonanie drobnego nacięcia skóry, który umożliwia wprowadzenie igły biopsyjnej.

Przygotowanie do zabiegu biopsji aspiracyjnej/trepanobiopsji szpiku oraz uwagi ogólne