preloader

prof. dr hab. n. med Joanna Góra-Tybor

prof. dr hab. n. med Joanna Góra-Tybor
Specjalista hematolog. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Jest kierownikiem Oddziału Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Jej główne zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z terapią chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, w szczególności przewlekłej białaczki szpikowej, nowotworów mieloproliferacyjnych BCR-ABL ujemnych i zespołów mielodysplastycznych. Jest autorem lub współautorem ponad 90 artykułów naukowych z dziedziny hematologii, w tym opublikowanych w prestiżowych czasopismach hematologicznych i onkologicznych min.: Blood, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Haematologica, British Journal of Haematology, Leukemia and Lymphoma, a także licznych rozdziałów w podręcznikach hematologicznych. Jest aktywnie zaangażowana w pracę Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), zajmującej się badaniami naukowymi i standaryzacją praktyki hematologicznej. Współpracuje z konsorcjami naukowymi MIRACle (Myeloproliferative dIsorders ReseArch Consortium) i IMPuLSE (International MyelodysPLastic Syndromes rEsearch consortium) w zakresie badań nad wrodzonymi uwarunkowaniami nowotworów mieloproliferacyjnych i zespołów mielodysplastycznych oraz z grupą CEMPO (Central European Myeloproliferative Neoplasm Organization).