preloader

Dr n. med. Magdalena Górska

Dr n. med. Magdalena Górska
Dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i rozpoczęła pracę w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie. W 2007 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 2008 r. tytuł specjalisty chorób wewnętrznych a w 2012 r. specjalisty hematologii. Od 2013 r. pracuje w Klinice Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii I Transfuzjologii w Warszawie. Jej zainteresowania zawodowe obejmują diagnostykę i leczenie skaz krwotocznych, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz mikroangiopatii zakrzepowych. Jest także wykładowcą z zakresu skaz krwotocznych i mikroangiopatii zakrzepowych na kursach organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prowadzi zajęcia ze studentami medycyny z Uczelni Łazarskiego.   W HiperMedica Centrum Medyczne dr Górska-Kosicka będzie prowadzić teleporady w zakresie skaz krwotocznych, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, mikrioangiopatii zakrzepowych oraz trombofilii.