preloader
Strona główna - Materiały wideo

Echo serca

Nadciśnienie płucne w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Zespół Takotsubo

Guz śródpiersia - nasieniak - zwężenie drogi odpływu z prawej komory

Tętniak aorty brzusznej