preloader

Preekscytacja

Preekscytacja

Preekscytacja - czym jest?

Jest to wrodzona nieprawidłowość w budowie „układu elektrycznego” serca. Polega na istnieniu dodatkowej (poza fizjologicznym układem) drogi przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór. W większości (98%) związana jest z obecnością pęczka Kenta- położonego lewostronnie tj. pomiędzy lewym przedsionkiem oraz lewą komorą, w 2% mamy do czynienia z prawostronnym szlakiem (łączy prawy przedsionek i komorę) – tzw. włókna Mahaima.

Z preekscytacją wiąże się tzw. zespół WPW (Wolffa- Parkinsona- White’a). Mówimy o nim, gdy preekscytacji w zapisie EKG towarzyszą objawy kliniczne, np.: omdlenia, zawroty głowy z tachyarytmiami.

Tachyarytmie w zespole WPW:

  1. częstoskurcze węzłowe (AVRT, AVNRT)
  2. migotanie przedsionków (AF)
  3. częstoskurcz przedsionkowy lub migotanie przedsionków

Preekscytacja - objawy

Najczęstsze objawy:

  1. napadowe kołatania serca- zwykle w młodym wieku
  2. pierwszą manifestacją może być migotanie komór
  3. omdlenia wymagające hospitalizacji
  4. kardiomiopatia tachyarytmiczna i niewydolność serca

Należy zaznaczyć, że obecność drogi dodatkowej jest ryzykiem nagłego zgonu sercowego SCD Sudden Cardiac Death!

Preekscytacja - rozpoznanie

Oparte jest na obrazie klinicznym oraz zapisie badania EKG w spoczynku oraz w trakcie napadu arytmii.

Do potwierdzenia drogi dodatkowej służy badanie elektrofizjologiczne.

Preekscytacja - leczenie

Żaden lek antyarytmiczny nie znosi tej arytmii całkowicie!

Leczeniem z wyboru jest PRZEZSKÓRNA ABLACJA DROGI DODATKOWEJ – zapewnia całkowite wyleczenie, a ryzyko związane z zabiegiem jest mniejsze od zagrożenia związanego z zespołem preekscytacji.