preloader

Wady serca

Wady serca

Wady serca

Wady przeciekowe to zjawisko, w którym dochodzi do nieprawidłowego przepływu krwi przez przegrody wewnątrzsercowe. W prawidłowych warunkach powinny być szczelne.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (atrial septal defect – #ASD) stanowi jedną z najczęstszych wrodzonych wad serca (ok. 12%). W tej wadzie stwierdza się brak fragmentu ściany oddzielającej przedsionki.

Przetrwały otwór owalny (patent foramen ovale – #PFO) stwierdza się u 20-30% populacji dorosłych. Jest to niezarośnięty otwór, przez który krew przepływa z prawego do lewego przedsionka w życiu płodowym, a po urodzeniu najczęściej ulega zarośnięciu.

Gdy pozostaje drożny wiąże się z ryzykiem wystąpienia:
zaburzeń rytmu serca,
– niedokrwienia mózgu pod postacią krótkich epizodów #TIA lub udaru niedokrwiennego mózgu. W wynika to z możliwości przedostania się skrzepliny przez otwór owalny i wystąpieniem tzw. zatoru skrzyżowanego, najczęściej do takiej sytuacji dochodzi u osób dodatkowo predysponowanych, np. z zaburzeniami krzepnięcia pod postacią #trombofilia, #migrena.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zawsze pierwszym krokiem jest wykonanie przezklatkowego badania #echoSerca, w którym #kardiolog oceni m.in. szczelność przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej.