preloader

Nowoczesna diagnostyka serca

Nowoczesna diagnostyka serca

Nowoczesna diagnostyka serca

Zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia jest priorytetem w HiperMedica Centrum Medyczne.

Naszym Pacjentom oferujemy konsultacje z doświadczonymi specjalistami oraz najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Nierzadko zdarza się, że trafiają do nas Pacjenci na weryfikację postawionej wcześniej diagnozy, czy prowadzonego leczenia. Tak było i tym razem.

Młoda Pacjentka zgłosiła się na konsultację kardiologiczną oraz echo serca z powodu stwierdzonej w rutynowo wykonanym badaniu echo serca- ciężkiej wady zastawki mitralnej. Nie miała żadnych objawów klinicznych sugerujących, że z sercem dzieje się coś złego. Negowała duszność, objawy niewydolności serca czy arytmię.

W wykonanym w naszym Centrum Medycznym badaniu echokardiograficznym stwierdzono małą/umiarkowaną niedomykalność zastawki mitralnej. Jednak co ważniejsze lekarz kardiolog uwidocznił również wrodzoną wadę serca- ubytek w przegrodzie międzykomorowej- VSD. Zmiana ta nie została zauważona w trakcie poprzedniego badania w innym ośrodku.

Pacjentka w chwili obecnej nie wymaga żadnego leczenia, otrzymała wyczerpujące informacje na temat istoty stwierdzonych nieprawidłowości oraz zaplanowano dalszy nadzór kardiologiczny.

Takie postępowanie jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych lekarzy specjalistów oraz wysokiej klasy sprzętu do wykonywania badań USG.