preloader

Echokardiografia w migotaniu przedsionków

Echokardiografia w migotaniu przedsionków

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków (AF atrial fibrillation) – arytmia serca, jest powszechnym zjawiskiem, dotykającym 1-2% populacji ogólnej, częściej mężczyzn, a jej częstość wzrasta wraz z wiekiem, osiągając około 10% u osób powyżej 80 roku życia. AF charakteryzuje się nieregularnym biciem serca, często wywołującym uczucie kołatania czy przeskakiwania w klatce piersiowej.

W zdrowym sercu skurcze przedsionków są skoordynowane z następującymi po nich skurczami komór, dzięki impulsom elektrycznym generowanym w węźle zatokowym – naturalnym „rozkurszniku”. W przypadku AF impulsy te pojawiają się chaotycznie, poza węzłem zatokowym, powodując, że przedsionki nie kurczą się, a jedynie drgają, migoczą. Komory reagują na losowe impulsy, co prowadzi do nieregularnego i nieefektywnego skurczu serca.

W AF, niewydolność serca pogłębia się z powodu nieskoordynowanej pracy przedsionków i komór, oraz tachykardii, co skraca czas na wypełnienie komór krwią i prowadzi do spadku wydolności serca.

Poniższe badanie echokardiograficzne ujawnia szybkie migotanie przedsionków, niesynchronizowaną pracę przedsionków i komór, upośledzoną funkcję skurczową lewej komory LVEF, oraz powiększenie serca i niedomykalności zastawek (mitralnej oraz trójdzielnej).

W HiperMedica leczeniem schorzeń kardiologicznych zajmuje się dwoje doświadczonych specjalistów – dr Joanna Bidiuk oraz dr Jarosław Kępski. Możesz umówić wizytę online, telefonicznie lub osobiście.