preloader

lek. Jarosław Kępski

lek. Jarosław Kępski
Specjalista kardiolog, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na co dzień pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, gdzie współprowadzi szkolenia podyplomowe lekarzy w zakresie kardioonkologii. Od kilku lat zajmuje się echokardiografią oraz nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną zaburzeń rytmu serca. Jego główne zainteresowania kliniczno-naukowe dotyczą kardioonkologii, czyli współistnienia schorzeń kardiologicznych u pacjentów leczonych onkologicznie. Swoją wiedzę pogłębia jako aktywny członek Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Kardio-Onkologicznego (ICOS, International Cardio-Oncology Society), od 2019 r. współtworząc oddział Polski (ICOS-Poland). W HiperMedica zajmuje się diagnostyką kardiologiczną wykonując badania echo serca, holter EKG, holter RR, spoczynkowe badania EKG, konsultuje pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, po zawale oraz zatorowości płucnej. Zajmuje się kwalifikacją kardiologiczną przed leczeniem onkologicznym oraz diagnostyką i leczeniem kardiotoksyczności.