preloader

Kardiologia – czym jest i w jaki sposób pomagamy naszym pacjentom?

 • Strona główna
 • -
 • Blog
 • -
 • Kardiologia – czym jest i w jaki sposób pomagamy naszym pacjentom?
Kardiologia – czym jest i w jaki sposób pomagamy naszym pacjentom?

Kardiologia - czym jest?

Kardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego, a także ich profilaktyką. Kardiologia koncentruje się na wrodzonych i nabytych chorobach serca oraz naczyń krwionośnych.

Jak pomagamy naszym pacjentom z problemami układu sercowo-naczyniowego?

W przychodni HiperMedica Centrum Medyczne można uzyskać kompleksową opiekę w zakresie kardiologii. Lekarze specjaliści zajmuję się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu sercowo-naczyniowego:

 • zaburzenia rytmu serca – arytmie (migotanie przedsionków, komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz, kołatanie serca, palpitacje)
 • choroba niedokrwienna serca (zawał serca, stabilna choroba wieńcowa)
 • niewydolność serca (prawo i lewokomorowa)
 • wrodzone i nabyte wady serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia
 • kardiomiopatie
 • choroby aorty (tętniaki)
 • leczenie otyłości i zaburzeń metabolicznych


Istnieje możliwość wykonania szerokiej diagnostyki nieinwazyjnej w tym badania Echo serca z zaawansowaną oceną funkcji skurczowej lewej komory metodą STRAIN-GLS, która umożliwia wykrycie nawet wczesnych uszkodzeń.

W HiperMedica Centrum Medyczne opiekę kardiologiczną sprawują:
Dr Joanna Bidiuk – specjalizuje się w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu schorzeń kardiologicznych w szczególności nadciśnienia tętniczego, zaburzeń metabolicznych oraz leczeniu otyłości
Dr Jarosław Kępski – kardiolog specjalizujący się w dziedzinie kardionokologii. Zajmuje się diagnostyką kardiologiczną wykonując badania echo serca, holter EKG, holter RR, spoczynkowe badania EKG, konsultuje pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, po zawale oraz zatorowości płucnej. Zajmuje się kwalifikacją kardiologiczną przed leczeniem onkologicznym oraz diagnostyką i leczeniem kardiotoksyczności.

#kardiolog #nadciśnienie #serce #zawał #kardiotoksyczność #onkolog #hematolog #zator #zatorowość #otyłość #profilaktyka #leczenie #diagnostyka #HiperMedica #Ursynów