preloader

lek. Maciej Wysocki

lek. Maciej Wysocki

Maciej Wysocki

Maciej Wysocki – jest specjalistą chorób wewnętrznych. Aktualnie w trakcie kolejnej specjalizacji z gastroenterologii. Ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych odbywał w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy oraz Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Od 2022 roku jest pracownikiem Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W pracy zawodowej poza konsultacjami z zakresu chorób wewnętrznych oraz schorzeń układu pokarmowego zajmuje się również diagnostyką ultrasonograficzną. W HiperMedica przeprowadza także zabiegi przeszczepienia mikroflory jelitowej.