preloader

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Nie dotyczy ono jedynie układu sercowo-naczyniowego, ale konsekwencje nadciśnienia tętniczego możemy obserwować we wszystkich narządach i układach.

Nowo rozpoznane nadciśnienie tętnicze wymaga szczegółowej oceny lekarskiej. Identyfikacja ewentualnych powikłań narządowych bądź dotychczas bezobjawowych chorób towarzyszących decyduje o wyborze optymalnej farmakoterapii oraz zaleceń niefarmakologicznych.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami każdy pacjent ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym powinien mieć wykonane:

  •  badania laboratoryjne: morfologia krwi obwodowej, stężenie glukozy na czczo lub doustny test obciążenia glukozą- OGTT, stężenie sodu i potasu we krwi, lipidogram – stężenie cholesterolu LDL, HDL, ch. całkowitego oraz trójglicerydów, stężenie kreatyniny w surowicy z oszacowaniem wielkości filtracji kłębuszkowej Eger, stężenie kwasu moczowego w surowicy, stężenie hormonu tyreotropowego – TSH, parametry wątrobowe AST, ALT, badanie ogólne moczu, ocena albuminurii w moczu
  •  badanie elektrokardiograficzne – EKG 12- odprowadzeniowe
  •  u pacjentów z podejrzeniem długotrwałego nadciśnienia tętniczego wskazane jest badanie echokardiograficzne EchoSerca
  •  optymalnie holter ciśnieniowy – ABPM- do monitorowania skuteczności terapii oraz oceny profilu dobowego ciśnienia krwi.

 

#kardiolog #ABPM #echoSerca #HiperMedica #lekarz #hematolog #onkolog #internista