preloader

Dr hab. n. med. Sebastian Szmit

Dr hab. n. med. Sebastian Szmit
Prof. Sebastian Szmit jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył z najlepszym wynikiem w historii istnienia uczelni. W latach 2002-2012 związany z Wojskowym Instytutem Medycznym, gdzie pracował na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz Klinice Onkologii. W latach 2007-2012 współtwórca Pracowni Testów Wysiłkowych i Ergospirometrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Od 2012 roku nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) oraz lekarz w Europejskie Centrum Zdrowia Otwock. Od 2021 roku konsultant kardiolog w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii IHiT w Warszawie. Od 2022 roku konsultant kardiolog w Klinice Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB. Naukowiec i lekarz oddany pacjentom leczonym z powodu chorób nowotworowych. Pierwszy polski kardio-onkolog certyfikowany w 2020 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Kardio-Onkologii International Cardio-Oncology Society, Członek Rady Naukowej w JACC CardioOncology jako International Advisor (czasopismo należące do American College of Cardiology). Współautor dokumentu eksperckiego dotyczącego opieki kardio-onkologicznej na czas pandemii COVID-19, opublikowanego w czasopiśmie z najwyższym IF na świecie, wydawanym przez #AmericanCancerSociety. Współautor wytycznych European Hematology Association dotyczących leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego u chorych na nowotwory z małopłytkowością. Współautor pierwszych historycznych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego European Society of Cardiology dedykowanych kardio-onkologii.